Volg mij:

Wil je online kennismaken? Klik hier

Deceptions, Freedom Teachings & ontstaan Logo

1 juni 2022

Het was op de zomerzonnewende van het jaar 2020 dat het symbool dat ik al zo vaak voorbij had zien komen een naam kreeg: de Merkaba* of dubbele stertetraeder.

Het was vanaf die dag dat ik mijn onderzoek begon te doen naar (aanvankelijk) de heilige geometrie. Een populair en veelbesproken onderwerp binnen New Age wereld, met tal van oefeningen en meditaties waar het in verwerkt is. Waar ik me op dat moment nog niet van bewust was, was dat er een nieuwe wereld voor me open zou gaan. Een wereld van misleidingen, gekaapte heilige symbolen, manipulaties en leugens. Ik kwam erachter dat er een omvangrijk ‘iets’ aanwezig is, dat ons gevangen houdt in een zekere onzichtbare afgekaderde werkelijkheid. Iets dat ons lokt naar alles behalve het ware licht. Iets dat er juist alles aan doet om te voorkomen dat wij verbinding maken met het daadwerkelijke Ware Licht, de God-Bron, de Goddelijke Bron, Source en alle andere namen die staan van deze oer-levenskrachtstroom. Hetgeen waar wij allen uit zijn voortgekomen.

Metatronische misleiding

De levensbloem, de (kunstmatige) levensboom, Metatron en de Metratron-kubus waren al wel eerder voorbij gekomen, in de zin van dat ik er een visuele voorstelling bij had. Ik was ook op de hoogte van meditaties waar je je lichtlichaam kon uitzuiveren en activeren. Dat je de Merkaba (voorheen zag ik alleen het symbool voor me) kon meepakken en dat deze kon fungeren als lichtvoertuig. Diep in mij voelde ik dat ik hier een diep onderzoek naar mocht gaan doen. Er was altijd een soort van onderbuikgevoel, dat er iets niet helemaal klopte op energetisch niveau. Ik kon er alleen de vinger nooit helemaal op leggen.

Op een dag in december 2020 wilde ik een tekening maken waar ik een engel (Metatron) wilde tekenen in de bekende Metatron-kubus. Ik moet zeggen dat ik tijdens het tekenen van Metatron-kubus al  moeilijkheden ondervond. Naarmate ik de tekening aan het tekenen was kreeg de engel letterlijk een steeds donkerder randje. De stromende energie in mij begon te stokken, haperen. Ik voelde een duidelijke blokkade rondom mijn maaggebied, dat voelbaar uitstraalde naar boven toe. Ik teken altijd intuïtief en kreeg opeens zo´n gevoel dat dit donkere randje rondom de engel er niet voor niets was gekomen. Het wilde mij iets vertellen. De vraag was alleen: ‘Wat?’

The flower of Life AKA The Daisy of Death

Het antwoord op mijn vraag kwam vrij snel. Of nou ja antwoord, het was meer een verwijzing, naar waar ik mijn zoektocht mocht voortzetten. Iemand plaatste de volgende link: AMCC-MCEO ARCHIVE: The Flower of Life AKA The Daisy of Death

De eerste twee alinea’s die ik las luidde als volgt:

Alinea 1

“Dit is wat gewoonlijk de Flower of Life wordt genoemd, AKA: de Daisy of Death, en wordt op de een of andere manier doorgegeven als ‘heilige’ geometrie.

De metatronische codeproblemen begonnen miljarden jaren geleden in een andere tijdmatrix met de val van een specifiek collectief. Het punt is dat de metatronische code niet nieuw is en de FOL zeker niet iets was waar Drunvalo mee kwam. Hij is gewoon een van de hedendaagse bronnen die het promoten. Er zijn veel prachtige dingen in de leringen van Drunvalo, maar de kern van waar hij in zijn leringen op doelt, is de Metatronische code en zijn onnatuurlijke manier om je merkaba te laten draaien, wat moleculaire verdichting van het zaadatoom veroorzaakt, wat leidt tot een verlies van de status van eeuwig leven ( d.w.z. metatronic). De reden dat het in zoveel oude culturen wordt gezien, is omdat verschillende mensen en collectieven het toen actief promootten, net zoals ze nu doen.”

Alinea 2

“In het FOL-patroon staan de diagonalen op 60 graden. Dit is een onnatuurlijke energetische en geometrische relatie die voorkomt dat de bollen correct faseren met de bovenste bol (denk aan 3 ballen als een piramide), waardoor terugstroming van de god-bron wordt voorkomen. Wanneer bollen niet correct kunnen faseren en vonken, raken ze afgesneden van de normale stromen van eeuwige levensstromen en worden ze metatronisch. De metatronische code is dus gebaseerd op 2 sferen (vesica pices) in plaats van de eeuwig leven 3 sferen (tri-veca fase-eenheid). De FOL neemt gewoon de vesica pices en breidt deze uit. Als je deze diagonaal van 60 graden eenmaal kunt zien (vs 45 graden in Krystiac-structuren voor eeuwig leven), kun je gemakkelijk onderscheid maken tussen Krystiac en metatronic.

De meeste graancirkels zijn gebaseerd op de FOL-geometrie van 60 graden, dus het is gemakkelijk om de achterliggende agenda’s te bepalen. De FOL-geometrie is een net voor het oogsten van zielen. Het dwingt de Merkabas van mensen om te draaien op een manier die (op lange termijn) ascentie verhindert.

Tenzij gedeprogrammeerd…”

Kennismaking Voyagers- de geheimen van amenti- Freedom Teachings

Het was hier dat ik voor het eerst las over het Kathara grid, de Krystal spiraal en de Lotus of Life. Mijn onderbuikgevoel dat er iets niet klopt met wat wij binnen de new age wereld vaak geleerd krijgen over de heilige geometrie werd steeds meer bevestigd en… ontrafeld.

Naar aanleiding van dit artikel, kwam het boek ‘Voyagers- de geheimen van Amenti deel 2’ (Freedom Teachings) op mijn pad. Het boek intrigeerde me enorm. Op dat moment, ondertussen januari 2021, was het nog best pittige stof. Desalniettemin ging er letterlijk een nieuwe wereld (lees: verruiming van mijn blikveld en bewustzijn) voor mij open. Een ‘omvangrijk allesomvattend iets’ dat de afgelopen 1,5 jaar continu op de achtergrond in mij aanwezig bleef sindsdien. Het liet gefaseerd van zich ‘horen’. Alsof er elke keer als ik klaar was met een stukje, een volgend puzzelstukje aangereikt kreeg. Ik pakte dan weer even het boek erbij, las een stuk waartoe ik geleid werd en vervolgde mijn (innerlijke) onderzoek. De ‘geestelijke’ kwartjes bleven vallen, mijn geest keer op keer meer verrijkt.

Ontstaan Logo Heart of Creation

In de tussentijd liet ik mij uiteraard alsnog verschillende keren misleiden door anti-christische energieën. Dit nam niet weg dat ik wel zeker was dat ik in mijn te ontwerpen logo een Merkaba verwerkt wilde hebben. Fungerend als lichtzegel en staand voor ons multidimensionaal wezen. Daarnaast wilde ik de Merkaba op een bepaalde manier getekend hebben, waarbij alle lijnen elkaar in het midden kruisten. Ik voelde dat dit belangrijk was; het symboliseerde voor mij op dat moment de (hogere) hartconnectie.

Verder voelde ik dat er een ‘al-een-zijn‘-cirkel verwerkt mocht worden in het logo. Dit stond voor het verbinden met elkaar, in verbinding staand met de eeuwige oer levenskrachtstroom- de God-Bron. De cirkel rondmakend door de verkregen nieuwe inzichten, het steeds beter overzien van het totale plaatje.

Het beeld van het Kathara grid kwam in deze periode, waar de zomer op zijn einde liep, ook weer in mijn innerlijke blikveld. Keer op keer voelde ik een zachte lichte energie door me heen gaan, me heel subtiel leidend, als ik me energetisch verbond met het Kathara grid en wat ik er tot dusver over wist (wat nog vrij basic was). Ik voelde dat dit het uitgangspunt mocht zijn voor mijn te ontwerpen logo.

Er zijn een aantal momenten geweest dat ik even in de stress raakte of mijn logo wel daadwerkelijk zuivere energie ademde. Dit omdat de Merkaba ook veel misbruikt- en verkeerd gebruikt/ geactiveerd wordt. Energetische misleidingen en manipulaties heel subtiel kunnen zijn. En omdat de Merkaba niet direct aansluit aan de cirkel.  Ondertussen door mij meer verdiept te hebben in het, nu ik weet dat heet: Kathara Bio-Spiritual Healing System, voel ik dat het energetisch goed zit. Het is ontstaan uit de juiste energiestroom, dan wel met een iets eigen signature.

Azur-A Centrum

Waar ik dit jaar achter kwam is dat het punt die voor mij voelde als de verbinding met het geopende hogere hart bewustzijn, een naam heeft binnen het Kathara Bio-Spiritual Healing System namelijk: het Azur-A centrum.

Azur-A betekent het ‘Centrum van Eeuwige Schepping’, eeuwig gevoed door God-Bron. Het is het levende, gevoelige bewustzijnsveld, gevormd door de vermenging van de Goddelijke drie-eenheid (ManU-manA-eirA) God Krachten.

Vanuit dit centrum, zal ik ‘co-creative’ werken met de innerlijke God-Bron.

* Mer =goddelijke bron, Ka = bewustzijn (of eigen geest), Ba = lichaam. Daarom wordt er gesproken over een lichtlichaam.

NEEM CONTACT MET MIJ OP