Volg mij:

Wil je online kennismaken? Klik hier

Workshops

(workshop zal nog aangepast worden)

Leven vanuit jouw Hoogste en Zuiverste Licht

WHY

Mijn naam is Marjolijn (‘81) en al leven(s) lang loop ik het pad van bewustwording en innerlijke groei, met als doel geleidelijk aan de weg terug naar huis te vinden. Ik voel dat het de tijd is dat ik medereizigers mag gaan ondersteunen in hun evenredig wandelend pad, steeds meer ontwakend in hun eigen Ware Licht. Ik doe dit met veel liefde, aandacht en (naar ik verwacht) de nodige humor. Deze workshop is bedoeld voor mensen die innerlijk willen groeien en een sprong in het diepe durven te nemen, in vertrouwen en overgave, openstaand voor wat zich zal aandienen, om na afloop met de aangereikte tools en inzichten, zelf hun innerlijke pad van ontwaken verder af te leggen. Ik nodig je van harte uit.

HOW

Tijdens de workshop, die uit een groep van 4-8 personen zal bestaan, reik ik tools aan om steeds meer te ontwaken en gaan leven vanuit jouw Hoogste en Zuiverste Licht. Ik creëer een veilige omgeving waar ruimte zal zijn voor delen over wat er bij iedereen leeft. Delen is helen en kan je innerlijke Licht al helderder doen schijnen. De tools die aangereikt worden en mogelijk inzichten, zijn er o.a. op gericht je bewust te worden van zowel je innerlijke wereld als buitenwereld, met de daarbij komende emoties, gedachten en invloeden, hoe je deze kunt ‘ontstijgen’., hoe je steeds meer afgestemd raakt op je hartbewustzijn en Al-één en liefde bent.

 Wat aan bod komt:

 • Hoe te ontwaken in je eigen innerlijke Licht
 • Bewustwording van de verschillende dimensies/ bewustzijnsvelden
 • Hoe samenwerking tussen lichaam, geest en ziel te optimaliseren
 • Hoe persoonlijkheid te doorzien en ego te ontstijgen
 • H(erkennen), doorzien, omarmen van je schaduwkanten/ lagere zelfdelen en hoe deze om te zetten naar Hogere Zelfdelen
 • Bewustwording van zintuigelijke wereld
 • Bewustwording van negatieve energieën, hun invloed op jou en hoe maak je je er los van
 • Openen hartbewustzijn
 • Liefde en mededogen voelen voor jezelf en de ander
 • Hoe het één is gelinkt aan het ander
 • Onderscheiden vals licht/ Ware Licht
 • Herkennen valkuilen tijdens het ontwaken

Aan het einde van de workshop heb je tools meegekregen om jouw pad van ontwaken in jouw Hoogste en Zuiverste Licht verder voort te zetten. Het is mogelijk dat je bewustzijn een ‘booster’ krijgt en je tot nieuwe inzichten komt. Dit kan onwennig voelen, maar als je deze uiteindelijk goed weet te integreren, dan zal je binnenin jezelf steeds meer ruimte ervaren.

Na afloop van de workshop zal ik binnen een week met iedereen telefonisch contact opnemen voor een korte follow-up van 15 minuten (indien daar behoefte aan is). Dit om te horen hoe het met iedereen is gegaan na de workshop. Innerlijke processen kunnen na afloop in gang zijn gezet, als ook de behoefte aan meer ondersteuning. Dit zal besproken worden tijdens het nagesprek.

Duur:              van 10.00 uur tot +/- 17:00 uur

Locatie:           TBA

Investering:    88,00 pp inclusief koffie, thee (eigen lunch meenemen)

Datum:            TBA

Contact:           marjolijn@heartofcreation.nl

 

‘de weg naar échte vrijheid en innerlijke bevrijding’

NEEM CONTACT MET MIJ OP