Volg mij:

Wil je online kennismaken? Klik hier

Heart of Creation

Het was lente 2021 en wist dat het tijd was me klaar te maken. Ik voelde dat ik mocht beginnen met het uitbouwen van iets… iets wat ik in grote lijnen al wel voelde, maar nog een jaar de tijd nodig had het volledig duidelijk voor mezelf te krijgen. De naam werd al wel snel bekend: ‘Heart of Creation’. En vanaf dat moment begon het creëren vanuit mijn (hogere) hart, vertrouwende op mijn innerlijke leiding en de juiste (Divine) timing…

Hoe het begon

Harmonie, eenheid, transparantie, openheid, eerlijkheid, puurheid, zuiverheid, liefde en verbinding zijn altijd belangrijke pijlers voor mij geweest gedurende mijn leven.

Dat ik neergedaald was op een wereld waar dit niet vanzelfsprekend was, voelde als een grote klap. Het bracht voor lange tijd veel verwarring, innerlijke onrust en een gevoel van onveiligheid in me teweeg. Dit uitte zich vaak in gedragingen, reacties en patronen die eigenlijk helemaal niet in lijn waren met mijn eigenlijke Ware Zelf.

Lange tijd hield ik me bezig met tarot, de aartsengelen, opgestegen meesters, goden en godinnen. Ik trok bijna dagelijks kaarten. Ik luisterde naar channelings, waar ik moest geloven dat de ‘welbekende’ opgestegen meesters, Goden, Godinnen en engelen doorkwamen. Initiaties ‘doen’ en yoga hoorde er natuurlijk ook bij. Verder droeg ik dagelijks edelstenen bij me en kon in ‘paniek’ raken als ik het eens vergat.  Ik verdiepte me in de ´heilige´ geometrie. Waar ik direct geleid werd naar Metatron en de welbekende kubus (en waar ik gelukkig vrij snel intuïtief die specifieke focus ook weer stopzette).

Al met al het hele New Age circus, waartoe de spiritueel zoekende mens vaak eerst naar getrokken wordt en (nu ik weet) verstrikt in kan raken. Het heeft veel mooie kanten en kan veel ondersteuning bieden in het begin… maar er is meer

De verbinding weer voelen

Er was altijd een gevoel van afgescheidenheid in mij aanwezig. Een diep gevoel van heimwee, naar iets, dat ooit als thuis voelde. Iets wat er ooit was en waar ik dacht verwijderd van te zijn.

Het duurde vele jaren voordat ik orde kon brengen in mijn innerlijke wereld. Wat het geluk met zich mee bracht, dat mijn bewustzijn zich automatisch steeds meer mee verruimde door steeds nieuw ontstane ruimte.

De combinatie van het opruimen, opschonen en/ of transmuteren van oude pijn, patronen, gedragingen en het steeds meer verruimende bewustzijn, gaf mij steeds meer inzicht op zowel persoonlijk, planetair, galactisch, universeel als ook kosmisch niveau.

Mijn geheugen kwam mondjesmaat terug. Het weten en voelen kon ik steeds beter plaatsen en vertalen. Het ijle lijntje met de Bron werd steeds beter voelbaar en kon ik steeds beter aanhouden. Ik besefte dat mijn gevoel van heimwee en afgescheidenheid hier vandaan kwam. Mijn vaag herinnerend, voelend en wetend vermogen, maakte het voor mij als iets waar ik niet goed meer bij kon. Het triggerde oude pijn, verdriet, boosheid, machteloosheid, eenzaamheid en noem maar op in mij. Ik mocht dit eerst allemaal voor mezelf (waar ik kon) verhelderen. Ik mocht (weer) thuiskomen in mezelf.

Deurtjes openen

De afgelopen jaren is er meer helderheid gekomen. Ook zijn er allerlei nieuwe inzichten gekomen aangaande de huidige New Age beweging. Ik weet nu dat ook daar niet alles altijd even zuiver is en er veel manipulatie en ondermijning plaatsvindt.

De aandacht wordt binnen deze beweging vaak op externe factoren en autoriteiten gericht is. Men haalt steun uit het externe, wat onbewust afhankelijk maakt en eigen kracht uit handen geeft. Juist in deze tijd is het zo belangrijk je hier bewust van te worden en je kracht weer toe te eigenen. Te leren vertrouwen op je eigen weten, kennis, voelen. Want op deze manier wordt je steeds minder makkelijk te manipuleren. Je houdt je niet voor mogelijk hoeveel kennis ook hier achterwege wordt gelaten of verdraaid. Over de misleidingen nog niet gesproken…

Ik voel dat het tijd is dat ik mijn inzichten, bewustwordingen en kennis mag gaan delen. Met als doel je tot denken en voelen te zetten. Ontdekkend waar jouw kennis verborgen ligt en wat het jouw vertelt. Ik zal dit doen door middel van het schrijven van artikelen.

Niets wat ik naar buiten breng zal direct als waar gezien moeten worden. De intentie is om deurtjes te openen naar jouw eigen geheugenbanken en te luisteren welke boodschappen het voor jou heeft.

Persoonlijke ondersteuning

Daarnaast bied ik ondersteuning aan (zowel 1-op-1 als in groepsverband) in jouw proces van ontwaken, bewustwording en innerlijke groei: het Pad van Ascensie. Ik neem je graag mee op reis. Zie het als een innerlijk avontuur, dat je ondersteunt steeds dichter bij je Ware Zelf te komen. Een pad van eenvoud, zonder te veel poespas.

Het enige wat je nodig hebt is jezelf en de innerlijke wil om ook jouw innerlijk wereld op orde te brengen. De innerlijke wil om te kijken naar je pijnstukken, patronen en gedragingen. Te leren begrijpen en ondervinden wie je daadwerkelijk bent in verbinding staand met je Ware Zelf, je ego je niet meer op een negatieve manier beïnvloedend. De innerlijke wil te groeien in bewustzijn en open te staan voor wat zich allemaal openbaart, ook al zal niet alles altijd even wenselijk zijn in eerste instantie. Vol in vertrouwen en overgave het aangaan. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat het zijn vruchten zal afwerpen. In alle liefde geef ik je dat extra zetje ook jouw Pad van Ascensie aan te gaan/ te vervolgen.

Let’s do this

Laten we gezamenlijk die mooie nieuwe, oude wereld weer gaan creëren, allen in verbinding staand met de Bron. In liefde, in compassie, in harmonie, in openheid, in gelijkheid, in vrijheid, in eerlijkheid, in zuiverheid, in overgave, in vertrouwen. Elkaar ondersteunend waar gewenst. In liefdevolle verbinding met elkaar en het AL-wat-IS. Thuiskomen.

Hétgeen waar Heart of Creation voor (klaar)staat.

Wees en voel je welkom.

Tot (weer)ziens

NEEM CONTACT MET MIJ OP