Volg mij:

een prachtige momentopname, moeder achter de camera
Wil je online kennismaken? Klik hier

Terug naar de basis- het jonge kind (0-2 jr)

29 april 2023

Al enige tijd voelde ik ruimte ontstaan voor iets nieuws. Iets nieuws dat heel geleidelijk in mijn systeem werd geïntegreerd. Iets dat een jarenlang rijpingsproces nodig had en de afgelopen 3 jaar in versneld tempo zich heeft weten te vormen met als thema: ‘terug naar de basis’ met in de hoofdrol ‘het jonge kind’ (0-2 jr).

Dat iets zal naar alle waarschijnlijkheid de vorm krijgen van het schrijven van artikelen en het aanbieden van workshops. Mijn eerste idee is een workshop aanbieden voor iedereen die de zorg heeft over jonge kinderen tussen de nul en twee jaar, met in het bijzonder kinderen tussen de 8 weken en 18 maanden. Bedoeld voor alle verzorgers/opvoeders in welke vorm dan ook, die graag extra handvaten willen ontvangen om hun kind/ het kind/ de kinderen een zo veilig mogelijke basis te bieden, het belang hiervan (zijn gaan) inzien en willen leren hoe dit zo zorgvuldig mogelijk te doen.

Het rijpingsproces

Sinds 2018 ben ik werkzaam in de kinderopvang. Ik heb voornamelijk met baby’s en dreumesen gewerkt en doe dit nog steeds met veel passie. Ondanks dat ik mij bewust was van mijn kwaliteiten op het gebied van ´het jonge kind’, koos ik er toch pas op latere leeftijd voor om mij om te scholen tot pedagogisch medewerker.

Het voelde voor mij als een grote verantwoordelijkheid dat ouders en verzorgers hun kostbaarste bezit aan me zouden toevertrouwen. Ik wilde eerst zelf rijp genoeg zijn, voordat ik deze verantwoordelijkheid op me nam. Ik wilde de kinderen het allerbeste kunnen bieden, dat wat in mijn hoogste vermogen lag.

Kinderen moeten kunnen voelen dat ze op je kunnen vertrouwen, dat je hun anker bent. Een veilige haven, waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Waar respect is voor autonomie, waar liefde en aandacht voor ze is, waar structuur en continuïteit geboden wordt, daar waar kinderen zich emotioneel en fysiek veilig genoeg voelen en de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen en de wereld te ontdekken.

Om dit alles te kunnen bieden heb je naar mijn mening, als deskundige in wording, naast een zacht, zuiver, liefdevol hart- ook een zekere emotionele en mentale rijpheid, innerlijke rust, levenservaring en basiskennis nodig. Dit maakt stabiel, voorspelbaar, betrouwbaar en bewust. Dit alles kon ik persoonlijk pas optimaal bieden na de nodige levenservaring, innerlijk werk en zelfstudie.

De omscholing- ‘die basis’

In 2018 voelde ik dat de tijd rijp was om me om te scholen. Ik had de keuze om deeltijd HBO Pedagogiek te gaan volgen of een eenjarige BBL opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. Ik besloot te kiezen voor het BBL-traject, omdat ik zo direct betaald werkzaam kon zijn in de Kinderopvang én omdat ik op dat moment nog ambieerde om uiteindelijk als kindertherapeut aan de slag te gaan.

Het plan was dat ik direct na mijn diploma, de opleiding Holistische Gezins- en Kindertherapie zou volgen. Deze opleiding heb ik een jaar gedaan. Ik kwam er al vrij snel achter dat dit toch niet helemaal hetgeen was wat ik zocht. Ik merkte dat de basistheorie met thema’s als geboortetrauma, hechting, relaties, symbiose en autonomie, trauma mij erg intrigeerde. Andere thema’s zeiden me weer niet zoveel. Dit heeft mij uiteindelijk doen besluiten de opleiding voortijdig stop te zetten. Wat wél duidelijk was geworden, was dat ik iets met ´die basis´ mocht.

Verdere rijping en verdieping

Ondertussen was ik ook op locatie geswitcht van de peutergroep naar de baby- en dreumesgroep. Eenmaal op deze groep beland te zijn, voelde ik dat dít de basis was. De basis van waaruit ik mij verder wilde ontwikkelen en de verdieping in wilde gaan. Ik merkte snel (en iets wat je eigenlijk ook wel weet) dat kinderen in deze leeftijdscategorie zeer kwetsbaar zijn, hier wordt – komt hij weer- de basis gelegd. Als pedagogisch medewerker draag je een grote verantwoordelijkheid met je mee. Afgezien van de thuissituatie van de kinderen, voelde ik hoe groot onze impact, als pedagogisch medewerker, óók kan zijn op het jonge leventje van deze mooie zuivere zielen.

Sensitiviteit en kwaliteit

Helaas zag ik ook vaak genoeg op locaties dat niet alle pedagogisch medewerkers even sensitief waren. De verzorging was over het algemeen goed, maar de omgang met de kinderen, het echt horen en zien van de kinderen, het inspelen op de behoeften, de 1 op 1, de liefde, de aandacht, het bieden van continuïteit, het begeleiden van verschillende processen, dit was niet altijd even optimaal. Ik merkte dat het niet altijd onwil was. Een zekere onwetendheid was ook voelbaar. En niet iedereen heeft de tijd zich te verdiepen in het jonge kind (al vind ik dit persoonlijk wel een must).

Daarnaast merkte ik helaas, dat ondanks de huidige focus op het optimaliseren van de kwaliteit, er ook pedagogisch medewerkers zijn, die zich toch ook erg vasthouden aan het oude. Niet de ruimte voelen om naar zichzelf te kijken en de interactie met het kind en de wil om dit de optimaliseren. Ook al zijn er ook zeer veel sensitieve pedagogisch medewerkers, dit baarde mij toch zorgen. Vooral ook omdat ik het met enige regelmaat tegenkwam en deze houding het risico met zich meedraagt dat er geen veilige bedding wordt geboden, waarop kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun eigen unieke zelf kunnen ontplooien. Een zorg dat mij heeft gemotiveerd en geleid naar het schrijven van deze workshop in wording.

Ook voor papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms, tantes, oppas aan huis

Ook merkte ik dat veel verzorgers/ opvoeders thuis zich niet altijd bewust zijn van bovenstaande en het belang ervan inzien. Graag wil ik dat deze workshop ook toegankelijk is voor papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms, tantes, oppas aan huis.

Enerzijds omdat ik heb gemerkt dat zij ook vaak met vragen zitten en struggelen met slaap- en dagritmes, hoe structuur, continuïteit en voorspelbaarheid te bieden, hoe sensitief te reageren op hun (oppas)kindje en het leren herkennen van verschillende signalen.

Anderzijds omdat er vaak verschillende opvang is geregeld voor hun (oppas)kindje, en men zich niet altijd bewust is van wat de impact hiervan kan zijn.

Bewustwording en inzicht

Met behulp van deze workshop in wording, hoop ik zowel pedagogisch medewerkers en gastouders, als ook papa’s, mama’s en verzorgers thuis, te inspireren en bewust te maken van hun invloed en belangrijke rol die ze bekleden in het jonge leventje van het/hun jonge kind. Hoe belangrijk sensitief zijn is. Hoe ze vanuit deze sensitiviteit en opgedane kennis kunnen zorgen voor een stevige basis voor hun/ het kind.

Ik voel dat het aanreiken van basiskennis en handvaten hoe dit in de praktijk te brengen zeer waardevol kan zijn voor zowel verzorger/ opvoeder als het kind (in het bijzonder). Het geeft inzicht, het maakt bewust en op deze manier kun je een grote positieve impact hebben op de ontwikkeling en welbevinden van jouw/ het jonge kind.

Samenwerking en verbinding

Ook door de verkregen inzichten ga je het belang zien van een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende opvang die jouw/ het kind krijgt. Of het kind nou bij de ouders is, bij opa en oma, de gastouder of op het kinderdagverblijf. Als er maar een continue lijn voelbaar is bij het kind op gebied van het dag- en slaapritme, het slaap- en troostritueel, voeding momenten, 1 op 1. En waar alle partijen sensitief met het kind omgaan, goed leren afstemmen op het kindje, de signalen en behoeften leren herkennen en hier naar handelen en op inspelen.

Terug naar de basis dus… en het versterken hiervan. Iets waar je als kind levenslang profijt van kunt hebben.

Daarnaast denk ik dat het een ware verrijking kan zijn voor alle partijen om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, te delen, te brainstormen, TE VERBINDEN. Ik heb het gevoel dat dit hele mooie dingen in beweging kan gaan zetten.

Het schrijven van deze workshop zal veel zorgvuldigheid vragen. Ik zal er zoveel tijd voor uittrekken, als dat ik voel dat nodig is.

Wordt zeker vervolg…

NEEM CONTACT MET MIJ OP